Ανάλυση δειγμάτων νερού

Η ToxPlus πραγματοποιεί αναλύσεις νερού για τον εντοπισμό πιθανών τοξικών ρύπων στο νερό σε χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης.

Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε την παρουσία επικίνδυνων τοξικών ρύπων στο νερό και να αναδείξουμε τις πιθανές απειλές που αποτελούν για τη δημόσια υγεία. Επομένως, οι ακόλουθες αναλύσεις πραγματοποιούνται σε νερό:
Ανίχνευση φυτοφαρμάκων
Προσδιορισμός τοξικών χημικών ουσιών
Στοιχειακή ανάλυση και ποσοτικοποίηση βαρέων μετάλλων έως 1 ppt

elGreek