Εταιρικό Προφίλ

H ToxPlus ιδρύθηκε το 2012 ως εταιρεία spin off
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ToxPlus είναι μια δυναμική, καινοτόμος και δημιουργική εταιρεία που εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών, διαγνωστικών και εργαστηριακών υπηρεσιών τοξικολογικών, φαρμακολογικών και βιοϊατρικών επιστημών, έρευνας ανάπτυξης και παραγωγής νέων βιοϊατρικών προϊόντων.

Ιδρυθείσα το 2012 από τον Καθηγητή Τοξικολογίας Αριστείδη Τσατσάκη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Spin-off εταιρεία ToxPlus προσπαθεί να εξελίσσεται διαρκώς στον τομέα των αναλύσεων και να ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Υπηρεσίες Ανάλυσης

Η ToxPlus αναλαμβάνει την ανάλυση:

 • Βιολογικών δειγμάτων
 • Δειγμάτων τροφίμων
 • Δειγμάτων νερού

  Για την ανίχνευση:

   

 • Χημικών ενώσεων
 • Τοξικών ουσιών
 • Φαρμακευτικών ουσιών
 • Φυτοφαρμάκων
 • Βαρέων μετάλλων
 • Εκτίμηση του μήκους των τελομερών και της δραστηριότητας της τελομεράσης

Η εταιρεία μας προσφέρει ποιοτική ανάλυση των υγρών των ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς και έλεγχο για τοξικές ουσίες

Η ToxPlus συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα GOLDFORCE PRO ATHLETIC PERFORMANCE PLUS I, που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της επίδοσης των αθλητών και θα ήθελε να προτείνει την έγκριση και χρήση του από τον αντίστοιχο Οργανισμό.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να αξιολογήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Η ToxPlus αναλαμβάνει την εφαρμογή του κανονισμού REACH, την προετοιμασία του φακέλου για την προκαταχώρηση χημικών ουσιών και μειγμάτων, καθώς και την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (C.L.P.) επικίνδυνων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε.

elGreek