Ανάλυση δειγμάτων τροφίμων

Το φαγητό είναι απαραίτητο για τη ζωή.

Εκτός από τα κύρια συστατικά, τα τρόφιμα περιέχουν συνήθως ουσίες που είναι απίθανο να σκεφτούμε.

Σημαντική ποσότητα τροφίμων που καταναλώνουμε είναι μολυσμένη με ίχνη φυτοφαρμάκων, παρ’ όλο που τα περισσότερα από αυτά έχουν απαγορευτεί για δεκαετίες και έχουν εξεταστεί από έναν αριθμό ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τα φυτοφάρμακα δεν είναι το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε. Φαρμακευτικά προϊόντα, πλαστικοποιητές, βαρέα μέταλλα και άλλοι ρύποι μπορούν να ανιχνευθούν στα τρόφιμα. Η ToxPlus έχει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση και ανίχνευση αυτών των ρύπων σε δείγματα τροφίμων.
ToxPlus has significant experience in the analysis and detection of these pollutants in food samples.

elGreek