Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων

Η χημική ανάλυση βιολογικών δειγμάτων (αίματος, ούρων και ιστών) μπορεί να παρέχει άμεση ανίχνευση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. Η ανάλυση δειγμάτων αίματος και ούρων παρέχει πληροφορίες για πρόσφατη χρήση ξενοβιοτικών ουσιών σε αντίθεση με τα δείγματα τρίχας που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρόνια έκθεση στις ουσίες αυτές σε συνάρτηση με το ιστορικό προφίλ θεραπευτικής αγωγής ή χρήσης ναρκωτικών.

Ανάλυση αίματος και ούρων

Η ToxPlus παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναλύσεων αίματος για τον προσδιορισμό ενός μεγάλου εύρους χημικών, και συνήθως, τοξικών ουσιών.

Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία στην ανίχνευση:

 • Ναρκωτικών κατάχρησης – αμφεταμίνες, κοκαΐνη, οπιοειδή
 • Φαρμακευτικών ουσιών – βενζοδιαζεπίνες, τρικυκλικά, βαρβιτουρικά
 •  Φυτοφαρμάκων – οργανοφωσφορικά, πυρεθροειδή, νεονικοτινοειδή, καρβαμίδια
 • Πτητικών ενώσεων – μεθανόλη, φορμαλδεύδη, τολουόλιο
 • Αιθανόλης
 • Βαρέων μετάλλων – αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο

Ανάλυση τρίχας

Η ανάλυση τρίχας είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τον εντοπισμό φαρμάκων. Απαιτείται μόνο μια μικρή ποσότητα δείγματος για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των μεταβολιτών του φαρμάκου στο στέλεχος της τρίχας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές ανάλυσης όπως η εξέταση αίματος ή ούρων που ανιχνεύουν φάρμακα για μικρότερα χρονικά διαστήματα, η ανάλυση μαλλιών παρέχει το πλεονέκτημα της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από το δότη.

Το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών εξαρτάται από το μήκος των τριχών της κεφαλής. Χρησιμοποιώντας περίπου 3,5 cm δείγματος τριχών, μπορεί να αποκαλυφθεί η χρήση ή η μη χρήση φαρμάκων για περίοδο έως και ενενήντα ημερών. Τα λευκαντικά, τα σαμπουάν και οι εξωτερικοί ρύποι δεν έχουν καμία γνωστή επίδραση στα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η ToxPlus αναλαμβάνει επίσης την ανάλυση δειγμάτων τριχών προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα και τα όργανα του ατόμου. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την παρουσία φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη τρίχα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στις εγκαταστάσεις μας τον αριθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που αναλύθηκαν.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση της τρίχας;

Δικαστήρια – Αστυνομία – Λιμενικό

Τα δικαστήρια, η αστυνομία και το λιμενικό χρησιμοποιούν ευρέως τα αποτελέσματα της ανάλυσης της τρίχας με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών και την επίδρασή τους στις κοινότητες.

Επαγγελματικοί λόγοι

Το τεστ ναρκωτικών πριν από μια συνέντευξη έχει γίνει ρουτίνα στην περίπτωση των εταιρειών πρακτορείων ασφαλείας. Η ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών έχει αποτελεί πλέον προτεραιότητα για αυτές τις εταιρείες και τα καθορισμένα καθήκοντά τους. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να βοηθήσει τους προαναφερθέντες φορείς να επιλέξουν το καταλληλότερο προσωπικό αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης της τρίχας.

Ανάλυση ιστών

Η ανίχνευση χημικών τοξικών ενώσεων σε ανθρώπινους ή μη ιστούς μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για ιατροδικαστικές εκθέσεις και ποινικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και τους εισαγγελείς σε δικαστικές υποθέσεις.

Η ToxPlus αναλαμβάνει την ανίχνευση των ακόλουθων ουσιών:

 • Ναρκωτικών κατάχρησης – αμφεταμίνες, κοκαΐνη, οπιοειδή
 • Φαρμακευτικών ουσιών – βενζοδιαζεπίνες, τρικυκλικά, βαρβιτουρικά
 • Φυτοφαρμάκων – οργανοφωσφορικά, πυρεθροειδή, νεονικοτινοειδή, καρβαμίδια
 • Πτητικών ενώσεων – μεθανόλη, φορμαλδεύδη, τολουόλιο
 • Αιθανόλης
elGreek