GOLDFORCE PRO 
ATHLETIC PERFORMANCE PLUS I

Ενίσχυση Αθλητικής Επίδοσης: Συστάσεις Αξιολόγησης Εξετάσεων

Η ToxPlus S.A. σε συνεργασία με την GENOMED είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου πακέτου εξέτασης Ενίσχυσης της Αθλητικής Επίδοσης: Συστάσεις Αξιολόγησης Εξετάσεων– Το GOLDFORCE PRO ATHLETIC PERFORMANCE PLUS Ι σχεδιάστηκε για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών και θα ήθελα να προτείνω και να χρησιμοποιήσω την έγκρισή του από τον αντίστοιχο Οργανισμό.

Η επιστημονική μας ομάδα (Medical Advisory Board), υπό την εποπτεία του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Αριστείδη Τσατσάκη, αποτελείται από:

(1) την Ερευνητική Ομάδα για την Ανάσχεση της Γήρανσης, Κλινικής Τοξικολογίας και Τοξικογονιδιωματικής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Ιατροδικαστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

(2) την Ερευνητική Ομάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Δρακούλη

(3) το Εργαστήριο «Κέντρο Βιοτικής Ιατρικής» της Μόσχας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιχνοστοιχείων για την UNESCO υπό την επίβλεψη του καθηγητή Anatoly V. Skalny

(4) Ο κ. Ζουμπανέας Ευάγγελος, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Διευθυντής Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ)

(5) κ. Κωνσταντίνος Ντάκουλας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, (6) Δρ. Γεώργιος Λαζόπουλος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γεώργιος Λαζόπουλος, (7) κ. Λεωνίδας Καστρινάκης, Φυσικοθεραπευτής, (8) Δρ. Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου, Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος και (9) ο κ. Βασίλειος Ε. Κατσίλας, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Άθλησις».

Το πακέτο GOLDFORCE PRO ATHLETIC PERFORMANCE PLUS I περιλαμβάνει:

  • Γενετικό έλεγχο 168 γονιδίων για τον προσδιορισμό του γενετικού προφίλ του αθλητή, μη επεμβατικά, με δείγμα παρειακού επιχρίσματος. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ικανότητες του κάθε ατόμου, ειδικά στον αθλητισμό, συνδέονται έντονα με το γενετικό προφίλ. Η επίγνωση του γενετικού προφίλ του αθλητή, τόσο από τον αθλητή όσο και από τον προπονητή, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου αθλήματος.
    Ο εκπαιδευτής αποκτά χρήσιμη εικόνα για το γενετικό προφίλ προκειμένου να καθοδηγήσει τον/την αθλητή/-ήτρια σωστά και αποτελεσματικά, για τη βελτίωση της επίδοσής του/της και κατά συνέπεια των πιθανοτήτων διάκρισής του/της.
  • Μέτρηση τελομερικών άκρων από παρειακό επίχρισμα ή δείγμα ολικού αίματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η κυτταρική γήρανση του αθλητή. Οι αθλητές ασκούνται καθημερινά σε μέτρια ένταση, η οποία σχετίζεται όχι μόνο με σχετικά μεγαλύτερο μήκος τελομερών, αλλά και με μείωση της χρόνιας φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, σε σύγκριση με τους μη αθλητές, ενώ ασυνήθιστα κοντά τελομερή έχουν ανιχνευθεί στους σκελετικούς μυς των αθλητών, τα οποία σχετίζεται με την κόπωση λόγω υπερβολικής άσκησης. Επομένως, ο προσδιορισμός του τελομερικού μήκους παρέχει πληροφορίες τόσο στον αθλητή όσο και στη συνοδό προπονητική ομάδα, για το εάν τυχόν τραυματισμοί και η πιθανή έλλειψη κατάλληλης ιατρικής-διατροφικής φροντίδας έχουν επηρεάσει την απόδοση του/της αθλητή/-ήτριας διαχρονικά.
  • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε δείγματα τρίχας. Αυτό το τεστ παρέχει άμεσες πληροφορίες για την έλλειψη όλων των απαραίτητων μετάλλων και βασικών ιχνοστοιχείων, των οποίων η επάρκεια και η ισορροπία είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση, την αντοχή και τα αντανακλαστικά κάθε αθλητή/-ήτριας, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να διαγνωστεί με τις κλασικές εξετάσεις αίματος.
  • Εξειδικευμένες Βιοχημικές εξετάσεις για αθλητές. Οι στοχευμένες βιοχημικές εξετάσεις μπορούν να παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της «τρέχουσας» κατάστασης κάθε αθλητή τόσο σε βιοχημικό όσο και σε ορμονικό επίπεδο. Η αποκατάσταση της βιοχημικής και ορμονικής ισορροπίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού λόγω της μειωμένης ικανότητας του σώματος για καθημερινή ανάκτηση της κυτταρικής και μυϊκής μάζας του αθλητή. Η ρύθμιση βιοχημικών και ορμονικών μεταβλητών μέσω στοχευμένης διατροφικής και συμπληρωματικής θεραπείας είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αθλητικής επίδοσης.

Με βάση τα παραπάνω θα παρασχεθούν τα εξής:

  • Εξατομικευμένη προπονητική καθοδήγηση
  • Εξατομικευμένη δίαιτα – διατροφή
  • Συμβουλευτική Ιατρικής Ακριβείας
  • On line επεξήγηση των αποτελεσμάτων από εξειδικευμένους επιστήμονες

Το πακέτο εξετάσεων GOLDFORCE PRO ATHLETIC PERFORMANCE PLUS I προσφέρεται σε πολλούς οργανισμούς όπως Αθλητικούς Όμιλους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και ιδιώτες πελάτες, αθλητές και ηλικιωμένους σε συμβατικές τιμές που ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.

Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζεται το πρωτόκολλο GDPR.

elGreek