Υπηρεσίες Ανάλυσης

Η ToxPlus διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, δειγμάτων τροφίμων και δειγμάτων νερού για τον προσδιορισμό των επιπέδων συγκεκριμένων ρύπων και ξενοβιοτικών.

01. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων

Η ανάλυση δειγμάτων αίματος, ούρων, τρίχας και ιστών μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ένα μεγάλο εύρος τοξικών ουσιών.

02. Ανάλυση δειγμάτων τροφίμων

Εκτός από τα κύρια συστατικά, τα τρόφιμα περιέχουν συνήθως ουσίες που είναι απίθανο να σκεφτούμε. Στα τρόφιμα μπορούν να ανιχνευθούν φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, πλαστικοποιητές, βαρέα μέταλλα και άλλοι ρύποι.

03. Ανάλυση δειγμάτων νερού

Πιθανοί τοξικοί ρυπαντές μπορούν να ανιχνευθούν στο νερό σε χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης.

04. Μήκος τελομερών & δραστηριότητα τελομεράσης

Μια σημαντική ανακάλυψη για την ιατρική στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών και στη βελτίωση της μακροζωίας.

05. To GOLDFORCE Project

Ένα πακέτο εξετάσεων σχεδιασμένο για τη βελτιστοποίηση της επίδοσης των αθλητών.

elGreek